Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON SCM-BOXING

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de mail van Frank over de afspraken die gemaakt zijn in de ALV van 4 Juni 2022, is er binnen SCM-Boxing een Vertrouwenspersoon aangesteld. Ik heb deze functie op mij genomen en wil me graag even voorstellen.

Mijn naam is Heleen van Oorschot en ik ben in 2019 bij de Club gekomen toen mijn zoon bij de jeugdgroep ging boksen. Het boksen sprak me erg aan en ik ben toen bij de Nieuwelingen mee gaan boksen. Nu boks ik een paar keer per week, meestal op dinsdag, donderdag (of vrijdag) en zondag.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van leden of de manier van omgang met elkaar binnen de club. Iedereen binnen de club kan bij de vertrouwenspersoon terecht: boksers, ouders, partners, trainers, supporters, bestuurders, vrijwilligers etc.

Een vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld jouw aanspreekpunt zijn bij:

pesten of gepest worden

(vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag tussen trainer en lid of leden onderling

Roddels, bedreigingen, discriminatie of (seksuele) intimidatie

ouders of partners die een vervelend gevoel hebben omtrent de omgang tussen een lid en andere leden of met de trainer

 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is een ‘zorgzame wegwijzer’. Hij of zij is iemand die jou indien nodig naar gepaste hulp kan leiden. Hij of zij bekijkt samen met jou welke  oplossing mogelijk is en welke stappen er ondernomen zouden kunnen worden. Daarbij ligt de beslissing over het vervolg altijd bij jou. Daarnaast adviseert een vertrouwenspersoon ook het bestuur over een preventiebeleid en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen.

Wil je iets bespreken?

Spreek me aan op de club of

Mail naar vertrouwenspersoon@scm-boxing.nl of

Bel, sms of app me op +32471795328

 

In het ideale geval zijn er binnen de club twee vertrouwenspersonen, een mannelijke en een vrouwelijke. Daarom zijn we op zoek naar een tweede (mannelijke) vertrouwenspersoon. Is dit iets voor jou? Meld je dan bij mij of bij het bestuur! Alvast bedankt voor je betrokkenheid bij de Club en de leden!